Brugerbetingelser

Om cookies

Nette netsted kan komme til at benytte “cookies”, som er små datafiler, der gemmes på din computer eller anden computer til brug sammen med softwaren til din weblæser. Cookies anvendes på dette netsted for at give brugeren adgang til funktioner, der findes på netstedet. Cookies anvendes også for at føre statistik over netstedets besøgende. F.eks. antallet af besøg, antallet af genbesøg, antal sidevisninger og tid på netstedet. Vi gemmer ingen informationer, der kan identificere dig som person, og denne cookie anvendes kun til at kunne genkende, hvad der foretages på dette netsted, med det formål at kunne forbedre det for vores besøgende.

Ved at besøge og anvende dette netsted giver du dit samtykke til anvende af cookies. Du kan også give dit samtykke til anvendelse af cookies via indstillinger, du har foretaget i din weblæser. Du kan deaktivere funktionen for cookies i programmet for din weblæser. En deaktivering af cookie-funktionen kan forhindre dig i at anvende alle funktioner på netstedet.

Brugerbetingelser

Ophavsret

Materialet på dette netsted administreres af SantenPharma AB (nedenstående kaldet Santen) som en service for deres kunder og må kun anvendes i informationsøjemed.

Begrænset anvendelse

At indhold på denne hjemmeside, såsom tekster, grafik, logoer, knapper, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører Santen eller dennes indholdsleverandør og er beskyttet af svensk og international lovgivning. Uautoriseret anvendelse eller distribution af indholdet på netstedet kan overtræde love om copyright, varemærke og/eller andre love og kan blive genstand for retslige tiltag.

Fritagelse for ansvar

Informationerne på netstedet leveres i den eksisterende tilstand. Dersom Santen linker til en tredjeparts hjemmeside, sker denne linkning kun for at gøre det lettere for brugeren, og Santen har intet ansvar for rigtigheden af indholdet på en sådan netside.

Santen kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for skader, uanset hvilke de måtte være og uden undtagelse, afhængigt af anvendelse af eller manglende evne til at anvende informationen, end ikke dersom Santen er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

Endvidere garanterer Santen ikke for rigtigheden eller fuldstændigheden af informationer, tekst, grafik, links eller andre funktioner, som kan forekomme blandt informationerne. Santen kan når som helst uden varsel foretage ændringer i indholdet eller i produkterne, der er beskrevet på siden. Santen forpligter sig ikke til at opdatere informationer eller materiale, der findes på siden.

Materiale fra brugere

Santen kan tillade dig at lægge informationer, kommentarer eller andet materiale op på vores netsted. Dette gøres med det formål at lette informationsflowet om Santen og vores produkter. Alt materiale og alle informationer eller anden kommunikation, som oversendes eller postes til dette netsted, vil blive betragtet som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, royaltyfrit, uigenkaldeligt, fuldstændigt “sub licensable” og ikke tilhørende nogen.

Santen kan vise, kopiere, distribuere, indsætte og/eller anvende al ovennævnte kommunikation sammen med data, billeder, lyd, tekst eller andet på siden til alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Hvis du har indsat personlige oplysninger på netstedet eller på anden måde har overført data til Santen, godkender du dermed, at Santen anvender disse oplysninger til at vurdere dine informationer eller til at markedsføre Santens produkter og tjenester, inklusive retten til at overføre data til et tredjeland og lægge informationer om dine personlige oplysninger ud på Internet. Santen er underlagt den svenske persondatalov med hensyn til behandlingen af oplysningerne.

Du må ikke poste materiale, informationer eller anden kommunikation, der kan vurderes som krænkende eller overtræder andre personers integritet, eller som kan betragtes som kommerciel markedsføring, eller som på nogen måde er ulovligt eller uegnet. Når vi bliver opmærksomme på det, vil Santen fjerne sådan ovennævnt kommunikation.

For anvendelse af tredjepartstjenester, såsom Facebook, kan tredjeparts betingelser også være gældende. Før du benytter nogen tredjeparts tjeneste anbefaler vi, at du læser deres betingelser. Forsyn os ikke med informationer om andre personer, medmindre du kan bevise, at du har deres samtykke til at levere dem.

Øvrigt

Santen kan når som helst ændre disse brugerbetingelser ved at opdatere dem.